Αθανάσιος ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

Αθανάσιος ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

Μέλος της Επιτροπής HTA, Διδάσκων οικονομικών της υγείας, ΕΚΠΑ (ΜΒΑ Πανεπιστημίου Αθηνών)

Ο Δρ. Αθανάσιος Χαντζάρας είναι διδάσκων οικονομικών της υγείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και, από τον Ιανουάριο 2020, είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας.

Ο Δρ. Χαντζάρας είναι διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2012 έως σήμερα, έχει διδάξει οικονομικά της υγείας, μεθοδολογία της έρευνας, κοινωνική και δημοσιονομική πολιτική, κοινωνική επιδημιολογία, Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA) και Εφαρμοσμένη Στατιστική στο ΕΚΠΑ και επιδημιολογία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τέλος, από το 2021 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης επιδημιολογία και βιοστατιστική και φαρμακευτική πολιτική.

Ο Δρ. Χαντζάρας έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο των οικονομικών της υγείας, χρηματοδοτούμενα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και το επιστημονικό έργο του έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά με κριτές. Παράλληλα, πάνω από 30 επιστημονικές εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, με μια εξ αυτών να προτείνεται για το βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας στο διεθνές συνέδριο ISPOR Europe 2017 (Glasgow, Scotland). Τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντά του αυτήν την περίοδο επικεντρώνονται στα Οικονομικά της Υγείας και ιδίως την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας και την Φαρμακοοικονομία, την Κοινωνική Επιδημιολογία, τις Πολιτικές Υγείας και την Ποιότητα Ζωής σε ασθενείς και στον γενικό πληθυσμό.