Βαρβάρα ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Βαρβάρα ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Σύμβουλος Καινοτομίας, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, Project Manager EIT-Health Hub, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT)

Η Βαρβάρα Βασιλάκη είναι οικονομολόγος, ειδική σε θέματα βιωσιμότητας και καινοτομίας, με εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης διεθνών έργων, τόσο σε εταιρικά περιβάλλοντα όσο και με διεθνείς οργανισμούς.

Έχει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ανάλυσης πολιτικής και ισοτιμίας των φύλων, ενώ έχει εργαστεί σε περισσότερες από 4 χώρες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Από το 2018 ως σύμβουλος καινοτομίας στο EKT υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στη μετάβασή τους σε μια Κυκλική και Ψηφιακή Οικονομία.

Είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, υπεύθυνη έργου στο EIT-Health Hub, ενώ συμμετέχει ως μέλος ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα Υγείας και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.