Θεόδωρος ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεόδωρος ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αιματολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Κλινική Παθολογικής –Φυσικολογίας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό»

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι Καθηγητής Αιματολογίας στην Αιματολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» (9.17/10.0). Εκπαιδεύθηκε στην Παθολογία στο «401 ΓΣΝΑ» και στην Παθολογία και την Αιματολογία στην Α’ Παθολογική Κλινική του ΕΚΠΑ (1999-2005). Εξελέγη και διορίσθηκε ως Λέκτορας Αιματολογίας του ΕΚΠΑ το 2007 και εξελίχθηκε σε όλες τις Ακαδημαϊκές βαθμίδες έως αυτήν του Καθηγητή το 2021. Το ερευνητικό του έργο είναι εστιασμένο στο πεδίο των αιματολογικών κακοηθειών και ιδιαίτερα στη μελέτη των λεμφαδενοπαθειών, των κακοήθων λεμφωμάτων, των λεμφικών λευχαιμιών και το ρόλο της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET). Έχει συμμετάσχει σε πολλές κλινικές μελέτες ως ερευνητής και ήταν κύριος ερευνητής (PI) σε αρκετές διεθνείς μελέτες, ορισμένες εκ των οποίων απέδωσαν δημοσιευμένο ερευνητικό έργο υψηλής απήχησης.

Είναι τρεχόντως Πρόεδρος του Τμήματος Λεμφοϋπερπλαστικών Νόσων της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), της οποίας διετέλεσε Αντιπρόεδρος  κατά το διάστημα 2018-2020. Είναι επίσης ένας από τους εκδότες (Editors) του “HAEMA”, επίσημου περιοδικού της ΕΑΕ, αναπληρωτής εκδότης (Associate Editor) του Frontiers in Pharmacology” και μέλος της Συντακτικής Ομάδας (Editorial Board) διεθνών περιοδικών υψηλής απήχησης, όπως τα “Blood Cancer Journal”, “Cancers”, και “Leukemia and Lymphoma”. Επίσης ήταν Guest Editor σε έκδοση του “Seminars in Hematology” και “HAEMA” για το λέμφωμα Hodgkin και συνεκδότης (co-Editor) στο σύγγραμμα “PET/CT in Lymphomas: A Case-Based Atlas” (Springer International Publishing, 2016). Είναι ή έχει διατελέσει κριτής (Reviewer) σε >75 διεθνή περιοδικά, πολλά εκ των οπoίων ιδιαίτερα υψηλής απήχησης. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 198 δημοσιεύσεις στο Pubmed με συνολικό δείκτη απήχησης (impact factor) περί το 1420, Google Scholar h-index 40 and περί τις 6500 αναφορές στη βιβλιογραφία.