Μαρία ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μαρία ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Head of HTA, IQVIA Hellas

Η Μαρία Καλογεροπούλου είναι Επικεφαλής του τμήματος HTA της IQVIA Ελλάδος. Είναι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και διδάκτωρ του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Αθηνών.