Σοφία ΞΕΣΦΙΓΓΗ

Σοφία ΞΕΣΦΙΓΓΗ

Σύμβουλος Καινοτομίας, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την αποστολή του Καρκίνου ECHoS, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT)

Η Σοφία Ξεσφίγγη εργάζεται στο ΕΚΤ ως σύμβουλος έρευνας και καινοτομίας για τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη από το 2022. Έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής στη θεματική περιοχή της Υγείας και στην Αποστολή για τον Καρκίνο, και έχει τον ρόλο του Project Manager για το ΕΚΤ στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα HNN3.0 (Health Network for NCPs) και ECHoS (Establishing of National Cancer Mission Hubs). Επίσης, αποτελεί μέλος του Enterprise Europe Network Hellas (EEN), υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στην επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς και στη συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών έργων. Πρόσφατα εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου για το Sector Group Health του EEN.

Είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου έχει ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική της έρευνα με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών της υγείας. Έχει διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος του Προγράμματος Ενίσχυσης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας για Νέους Ερευνητές (ΕΣΠΑ 2014-2020) και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ως Μέλος ΣΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διδάσκοντας Οικονομικά της Υγείας στο ΠΜΣ Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων.

Διαθέτει εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και διεθνών έργων, τόσο σε εταιρικά περιβάλλοντα όσο και με διεθνείς ή εθνικούς φορείς/οργανισμούς. Έχει δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει λάβει χρηματοδότηση και υποτροφίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και εθνικούς πόρους για την ερευνητική της δραστηριότητα. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στην υγεία, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας και πτυχίου Βιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.